Tietosuojaseloste

EU:n tietosuoja-asetuksen 2016/679 mukainen seloste.

REKISTERIN NIMI

Teemu Ruohosen uutiskirje

REKISTERINPITÄJÄ

Teemu Ruohonen, PL 77, 04301 Tuusula

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Allekirjoittaneen ajankohtaisten kuulumisten ja uusien blogikirjoitusten tiedottaminen.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Palvelussa käsitellään seuraavia tietoja:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Käyttäjän itsensä luovuttamat tiedot uutiskirjeen tilaamisen yhteydessä sekä palvelua käytettäessä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Käyttäjärekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman käyttäjä lupaa.

TIETOJEN SIIRTO EU/ETA-MAIDEN ULKOPUOLELLE

Osa tietojen tallentamisessa ja käsittelyssä käytetyistä palvelimista voi sijaita EU/ETA-maiden ulkopuolella maissa ja palveluntarjoajilla, joita EU-komissio pitää tietoturvaltaan riittävinä.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä yleisten käytäntöjen mukaisesti.

TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Tietoja säilytetään sen aikaa kun palveluntarjoamisen kannalta on tarpeen. Käyttämättömiä tietoja ei säilytetän turhanpäiten ja varmuuden vuoksi.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Käyttäjällä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot, vaatia virheellisten tietojen oikaisua sekä milloin tahansa oikeus perua antamansa suostumus ja pyytää kyseisten tietojen poistoa. Yhteydenotot: teemu (at) rojektipaallikko (piste) fi