Roope Mokka

Yhteiskuntamme on epäjatkuvuustilassa, mikä historiallisesti tarkasteltuna on usein tarkoittanut hirveää aikaa. Olisiko nyt mahdollisuus onnelliseen vallankumoukseen? 

Roope Mokka on tulevaisuudentutkija ja Suomen ensimmäisen itsenäisen ajatushautomon Demos Helsingin toinen perustaja. Hänellä on pitkä kokemus hallitusten, yritysten ja kansalaisjärjestöjen neuvonantantajana suurten yhteiskunnallisten muutosten tulkitsemisessa. Roope on myös kirjoittanut runsaasti mm. digitalisaatiosta, kaupunkikehityksestä ja kulutuskulttuurista.

Haastattelussa Roope kertoi omasta tulevaisuusajattelustaan ja tavoistaan kehittää sitä. Lisäksi hän jakoi ajatuksia itseä kiinnostavista muutosilmiöistä, maailman epäjatkuvuudesta ja sen mahdollisista vaikutuksista yhteiskuntaamme. Roope kertoi myös suorasanaisesti, miltä tulevaisuus hänestä tuntuu.