Minna Koskelo

Mitä saadaan kun yhdistetään tulevaisuusajattelu ja palvelumuotoilu? Tulevaisuusmuotoilu!

Minna Koskelo on tulevaisuusmuotoilija ja tulevaisuusaktivisti. Hän on koulutukseltaan Service Innovation and Design Master sekä Results Trained Coach, omaten monipuolisen taustan markkinoinnin, liiketoiminnan kehittämisen, asiakaslähtöisen suunnittelun ja tulevaisuuden ennakoinnin parissa. Minna työskentelee yrittäjänä auttaen organisaatioita kehittämään asiakaskeskeisiä ja tulevaisuuskestäviä toimintatapoja ja liiketoimintaa. Lisäksi hän opettaa tulevaisuusajattelua Laurea ammattikorkeakoulun YAMK-ohjelmassa, jossa opiskelijat tuottavat kaikille avointa trendikirjastoa. Minnalla on myös vahva yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja vapaaehtoistyön eetos. Hän on mm. perustanut Futures Finland -verkoston ja ollut käynnistämässä Tulevaisuuspäivää.

Haastattelussa Minna avaa ajatteluaan, jossa korostuvat ihminen ja ihmisyys. Tulevaisuus on mitä suuremmissa määrin ihmisten tekemää. Tulevaisuudessa menestyvät ne, jotka ymmärtävät ja osaavat laittaa tämän keskiöön. 

Minna on myös aktiivinen oman osaamisensa kehittäjä. Juttutuokiossa kuullaan, miksi on tärkeää haastaa ja ylittää oman mukavuusalueen rajoja ja altistaa itsensä uusille ja epämiellyttävillekin ärsykkeille. Jatkuva halu uudistaa omaa ajattelua ja tekemistä voikin johtaa mielenkiintoiselle urapolulle tulevaisuustyön parissa.