Jari Koskinen

Kompleksisessa, nopeutuvien muutosten ja epäjatkuvuuksien maailmassa kyvystä tutkia ja tehdä tulevaisuutta yhdessä on tullut keskeinen menestystekijä. Tämän jaksossa tutustutaan siihen, miten yhteissuunnittelu ja tulevaisuuden ennakointi yhdessä voivat siinä auttaa.

Samalla tutustutaan pitkän linjan tulevaisuusosaajaan Jari Koskiseen. Jari työskentelee co-designerina ja fasilitoijana SID Groupissa (Ubiverse Oy). Hän on myös yksi Futures Platform -ennakointialustan luojista, ja yrityksessä konsultoinnin johtajana. Lisäksi Jarilla on vuosien kokemus tutkimuksesta, luennoinnista ja kouluttamisesta. Omien opintojen myötä itsekin häneen aikoinaan tutustuin.

Jaksossa Jari kertoo matkastaan tulevaisuustyön pariin. Lisäksi hän tarjoaa alustuksen erityisalaansa – ja ilmiselvästi myös intohimoonsa – tulevaisuustietoiseen yhteissuunnitteluun. Miksi ennakointi on tärkeää ja miten sitä on syytä tehdä aidosti yhdessä, selviää oheiselta videolta.